Konst

De olika möjligheter att se som vi äger gör att vi har omedelbar tillgång inte bara till naturen som bild utan också till bildens natur.

 

Ur: JMW Turner av Bockemühl