Ensamheten

Mitt i smeten
finns ensamheten.
Glömskans vänner spelar med
tystnaden som vapen.
Lägg ner, lägg ner,
ingen vill ju ha dig.
Gå bort, försvinn,
det liknar ingenting.