Hans Pålsson citat

Begreppsdjungeln

Har du hört: -Man ser inte skogen för alla trän?
Ja, när man är ny inom ett område finns det alltid en massa termer och begrepp som skymmer helhetsbilden. Här och på forumet ska vi försöka blåsa bort dimridåerna i snårskogen.

TAKT

(Taktart, referensram)
 • Bild 1

TEMPO

(Hastighet, snabbt- långsamt...)

Mäts i Bpm (Beats per minute). 120 Bpm = 2 slag i sekunden.

RYTM

(Stilmönster, karaktär)

Ex: Rock, Samba, Reggae etc. En sorts "syntax" kopplat till olika musikstilar, danser, dialekter...

The Place

ÖVNING

Intro

 • Skapa en sittplats (övningsvrå) där du har dina gitarrgrejjer samlade. Betrakta den som ett "altare" där du snabbt kan hitta en fokuserad mental stämning.
 • Skaffa ett gitarrband (elgitarr) och spänn det så mycket att du inte behöver hålla upp den med händerna när du sitter. Då frigör du mer muskelkraft att fokusera på att ta greppen. För att inte hindra cirkulationen, ta ofta vilopaus i början (typ, varannan minut).
 • Börja med lite handmassage / uppvärmning / handgymnastik.
 • Försök att vila högerhanden (handlleden) vid stallet och använd fingrarna, med plektrum. På detta sätt kan man också dämpa strängarna...
 • Träna först in ackorden till låten så att du kan dem utantill.
 • När du kan byta ackorden bekvämt kan du använda en metronom och byta ackord i takt. Börja med tempo 100 Bpm (förslagsvis).

 • Fingrar
 • Tummen
 • Höger
 • Plektrum
 • Läs mer ⇒

GITARRENS LOGIK

(Fretboard logics - Bill Edwards)
 • L1
 • L2
 • Enkel

TONART

(eng. Key = Nyckel)

Nyckeln som låser upp den klangvärld med toner som hör till den. Tonernas namn, skalor och ackord bestäms av tonarten. Skala betyder stege på Italienska. Med den stegen klättrar du upp eller ner inom klangvärlden. Ett bestämt mönster, eller en längre fras, kan bli en melodi eller en "Låt". Med "nyckeln" kan du välja vilka ackord (harmonier) som du tycker passar till melodin. (Ex. C = C dur)

 • B2
 • Kompa

Dur och Moll

(eng. Major - Minor = Stor - Liten)

Det är den tredje tonen i skalan (ters) som avgör om det är dur eller moll. Stor ters är dur och liten ters är moll. Skillnaden dem emellan är ett halvt tonsteg.
En treklang innehåller tonerna 1 - 3 - 5 (prim, ters, kvint).

Fyrklang

Den logiska fortsättningen på en treklang blir ton 7 (septim). Sjuan kan också vara stor eller liten. Beteckningen Cmaj syftar på stor 7:a (major 7). Beteckningen G7 syftar på liten 7:a (minor 7), och kan skrivas som Dom 7 (dominant 7) som anger funktionen*.

Skala

En durskala består av 8 diatoniska* steg, med oktaven inkluderad.
En oktav innehåller 12 kromatiska* steg (halvtonsteg). Om vi jämför med gitarrhalsen så innebär varje band ett halvt tonsteg. Det 12:e bandet finns i princip i mitten av strängen. Detta betyder att 12:e bandet ger den lösa strängens oktav.

do re mi fa sol la si
Italienskt C D E F G A B

Lista med termer ⇒

Förtecken

Kors Korsförtecken höjer tonen ett halvt tonsteg.
Be Be-förtecken sänker tonen ett halvt tonsteg.

TEKNIK

(Specifikationer m.m.)

Strängnamn   1 - 6  |  E-B-G-D-A-E

Fingersättning   1 - 4  |   1= pekfinger

Om Gitarren (eng.) ⇒

UNDER KONSTRUKTION