Asymmetri

Apropå universums expansion och bristen på definitiva referenspunkter…

Tonsteg och intervall

Jag börjar med att säga att:- Det finns ingen ton Noll.
När det gäller intervall handlar det om förhållandet / avståndet mellan två toner. Den ton jag utgår ifrån, i jämförelsen, blir 1 (Prim*). Nästa ton (2 i jämförelsen) får sitt värde av antal tonstegs avstånd från 1. Alltså intervallet C – E blir alltid Stor ters (3), oavsett tonart, OM vi går uppåt (stigande).
OM vi går C -E neråt (fallande)…ja då blir det en Sext (6). Hur kommer det sig?

Titta på skalan/ tonarten. I detta fall är vi i C-dur:

C D E F G A B C
1 2 3 4 5 6 7 8              Räkna…
8 7 6 5 4 3 2 1

*)De italienska/ Latinska namnen på tonstegen/ intervallen:
prim, sekund, ters, kvart, kvint, sext, sept(ima), oktav
Eftersom durskalan består av både hela och halva tonsteg kan vissa intervall vara ”stor” eller ”liten”. Det gäller inte prim, kvart och oktav.

Bra sida: http://www.musikipedia.se/teori

Nöter

I en vecka har jag tvingat mig ur en Durfälla.

Alltid när jag spelar fiol börjar jag med att stämma med lösa strängar…såklart. Det har automatiskt gett mig referensen D-dur, i skallen och sinnet, men stycket jag övar på går i B-moll (eolisk). För att komma in i mollens klangvärld, bort från referensen till D-dur, tog det flera dagar av nötande. Jag förbjöd mig själv att spela D-dur. Svårt men resultatet kom till slut och jag förstod nåt nytt.

Se upp för vanans makt!

Fysik

När jag börjar spela på instrumentet tillför jag värme vilket påverkar strängarnas och halsens temperatur. En anledning till att stämningen ändras. Värmen gör dem mjukare och de sjunker lite. Nya strängar behöver ”spelas in”- dra/töj i strängarna när du sätter på dem. Tryck ner fingret på femte bandet och dra uppåt med höger hand. Dra hårt flera gånger och justera. Ett tips är att byta en sträng i taget och hela tiden ha kvar referenser…det underlättar. Halsen påfrestas också mindre. Tunna stängar håller inte så bra så prova 0.10 (elgitarr, tunnaste sträng). Jag använder D’Addario NW, kostar lite mer men är värda ännu mer.