En demolåt

Detta är en skiss på en av mina låtar…från 2004 då jag tröttnat totalt på trummaskiner.

      Come close

Struktur

IllusionOm vi jämför klassisk musik med arkitektur så finns det många likheter. Precis som arkitekten är kompositören en konstruktör som använder byggstenar, nogrannt utmejslade och sammanfogade i en väv av funktion och konstnärligt uttryck. Arkitektur är materiell medan musiken är mer abstrakt eller andlig till sin karaktär. De båda är däremot resultat av minutiös perfektion. Partituren är båda ritningar för att förstå och förverkliga skaparens intentioner. Hur resultatet upplevs avgörs i slutändan av mottagaren. Mellanhänderna (hantverkarna) har ett enormt stort ansvar och behöver erfarenhet inom många områden av livet.

Verktygen måste vara slipade, mogna för optimalt resultat.