Mångfald

Mångfalden är berikande. Allt är sammansatt och får sina värden genom relationer till varandra. Hur jag blandar och hur det luktar, smakar, låter eller känns är ju helt beroende av…referensramarna. Hur andra upplever saken kan bara uppenbaras genom uttryck och intryck i kommunikation och samförstånd.

Tiden skapar tempon genom skeenden i rummet. Tekniken förändrar gränserna för vad som är mänskligt, naturligt, tidsenligt eller modernt.

Dagens snabba livsstil påverkar vad som t.ex. i musiken uppfattas som ‘lugnt tempo’. Förr, innan metronomen, användes hjärtslagen som referens och då var ‘normalt’ tempo ungefär 80 Bpm. Idag är det kanske 120 Bpm. Om jag lyssnar på t.ex. det Japanska språket kan jag förstå varför deras musik låter som den gör. Kan du?

MUSIKMYSTERIET i praktiken