Blues Praktik 2

Sent omsider kommer här en variant på Bluestolvan. En utökning av ackord som gör att den närmar sig jazzblues- lite roligare. Kompet är loopat och om det hackar vid 2 minuter så…fortsätt bara.

      jazzblues12

Ackordföljden

Kör hårt med E-blues (förslagsvis)…

Här ser du en liten karta på de enklaste treklangerna på gitarr. Dimackordet får du genom att höja grundtonen ett halvt steg på A7:et…

Treklanger

Treklanger

Musikmatte


Du har hört att musik och matematik är besläktade. Ja, på många sätt.
Jag har spånat lite kring Bluestolvans och siffrors samband.


12 = 4 x 3  Systemet 4 takter i 3 rader
4/4  Taktart
3  Harmonier
7 = 4 + 3  Durskalan
4 , 3  Kvarter och terser (oktav intervall)
12  Oktavens alla toner (halva tonsteg)


Trioler (Shuffle)

 

Fullbordat

Enligt källor sa Jesus på korset, ”Det är fullbordat”.
Det var hans sista ord där (på korset).

Nåväl.

Vad är det som gör att en låt är just den låten?

Först och främst är det nog melodin (Vissa skulle säga refrängen men hursomhelst är det något som är signifikativt för låten). Därför är det, om man ska kunna spela en låt, nödvändigt att kunna melodin- sjunga, nynna, vissla, tralla den eller höra den inom sig. Annars blir det liksom meningslöst, det är inte låten jag spelar utan ett antal ackord. Sen kommer ackorden / harmonierna, riffen som bestäms av melodin och tonarten. Sen då? Rytmen? Stilen? Nej formen. Ex. ”Gubben Noa” blir inte ”Gubben Noa” om hela melodin spelas. Det räcker inte med en takt eller halva låten, den måste spelas från första tonen till den sista och den ska bli fullbordad. Varken mer eller mindre. Detta faktum är en sak gör att musik är besläktad med matematik, det finns flera.

8-7+2+6/2+4=10  Sant.

Om vi inte följer reglerna här så blir det fel- osant. Vi kan inte ta bort eller kasta om bitarna hur som helst. Vi får gilla läget helt enkelt.

12-takters Blues

Alltså, en ”Bluestolva” blir inte fullbordad utan:

  •  Alla 12 takter, minst en gång.
  •  De 3 ackorden: E7 A7 B7 (den enklaste formen), spelade i rätt ordning i den form som bluesen ska ha.
    || E7 A7 E7 E7 A7 A7 E7 E7 B7 A7 E7 B7 ||
  •  Melodin.

Eftersom bluesformen (12:an) är så välanvänd och spridd finns det massor av melodier att välja, eller så kan man skriva en egen melodi som alla tillsammans spelar- den gemensamma nämnaren som gör den till en låt / komposition. Man kan ge den ett passande namn, spela in den eller skriva ner den. Den kan vara instrumental eller så kan man skriva en text och sjunga den…
Detta för att det ska bli FULLBORDAT.