Jaha

Så bara för att jag på mogonkvisten tar min första gitarr och spelar en violinsonat av Bach, så skulle det innebära någonting…Schälvklarrt. Då, i arla morgonstund, är öronen öppna och grannarna tysta. Då kan jag höra vad det fantastiska instrumentet kan göra med mig. Jag fick gitarren när jag konfirmerade mig, 14-år, men jag hade lärt mig spela redan mycket tidigare. Då var det någon kompis äldre syskon som hade gitarrlektioner, och med det en gitarr. Ulf lärde mig en av de första ”House of the rising sun”. Men något år tidigare, innan jag flyttade till Hamn, lärde jag mig 3 ackord av Roger Hansson: D A7 G A7 D. Det är egentligen detta jag levt mitt musikaliska liv genom. Tack.

Ackorden klingar

Hur och var jag väljer att ta ett ackord påverkar soundet/ klangen väldigt mycket. Om jag har tersen i basen eller på topp är intressant.

Ex Ddur:

Ackord

Ackord

Detta kan jag använda för stämföring. I en enkel 3- ackordslåt i G är D7 dominant som leder till grundtonen, tonikan.

||:   G   |   %   |   Am   |   D7   :||

Testa med olika läggningar.

En treklang har tre lägen: Grundläge, tersläge och kvintläge.