Om

Vi som längtar att spela musik med andra och träffa människor som vill leka och improvisera.

En idé har börjat växa i mig om en grupp.
Den kan heta ”BEFRIA MUSIKEN”. Ett Anti-Jante projekt utan definierade mål, inriktat på utveckling och mod att släppa kontrollen. Vi vill bejaka värden som ligger bortom kommersiella perspektiv med sikte på andligheten i musiken och inom människan. Musiken som ett verktyg eller ett medel att nå bortom det materiella.

Musik är ett språk som alla kan förstå i sitt hjärta, på sitt eget unika sätt. Vi vill frigöra oss från värderingar, kategoriseringar och definitioner som tvingar individen att ta ställning för eller mot något förutbestämt. En slags ”Personlig avveckling” eller av-programmering av fördomar.

MUSIKMYSTERIET i praktiken

      kaosarkivet

Under konstruktion. Du kan registrera dig om du vill. Som medlem får du tillgång till sidor där vi diskuterar gruppens vidare utveckling och förverkligande. Ortopraxi.

Om du tvekar får du här lyssna på ett exempel ur historien. Det är en improvisation av ”Toys in the Attic” som är utförd av människor som varit aktiva i tidigare konstellationer av denna grupp. MVH,

      ackNoack

En reaktion på “Om

Kommentera gärna...