Aktuell Rosenkurs i Skellefteå
Deltagaravgiften inbetalas på
PG 1033417-5 eller BG 5131-1850
Rosenmetoden är en behandlingsform där man genom mjuk och lyhörd massage kan hjälpa till ökad rörlighet och fördjupad självkännedom. Metoden är utvecklad genom Marion Rosens arbete och erfarenheter som sjukgymnast.