Ur programmet:

KOMMUNIKATION
Konversationsförbud
Hälsning
Annorlunda kommunikation
Förväntningar, positiv egenskap


FÖRÄNDRINGAR
Farligt eller skrämmande


DELEGERING
Ge, ta, genomför
Delegering
Pyramidbygge


MISSLYCKANDEN
Vad har du lärt dig/syften
Katalysatorspelet
Löpsedel
Reflexioner


"Tystnad är den absoluta jämvikten för kropp, sinne och själ. Den människa som bevarar sitt själv är alltid lugn och oberörd av tillvarons stormar… Om du frågar henne: "Vad är tystnad?" svarar hon: "Det är det Stora Mysteriet. Den heliga Tystnaden är Hans röst." Om du frågar: "Vilka är tystnadens frukter?" säger han: "De är självkontroll, sant mod, och uthållighet, tålamod, värdighet och vördnad. Tystnaden är karaktärsstyrkans hörnsten."


OHIYESA (Dr. Charles Eastman),
Santee Soiux


Kursledare:

Lars Koverberg Letsact AB
0910-538 38
070-556 56 11

Anna From-Lindqvist EUNIQ'EM AB
0910-520 08
070-218 19 56