UTBILDNINGAR
SOM EUNIQ'EM AB PRODUCERAR:
 
Katalysatorutbildning
Att påskynda en process utan att själv förbrukas.
Anna From-Lindqvist och Lars Koverberg.
 
CAVE CANEM [Varning för hunden]
Verktyg för optimal prestation till minimal insats.
Anna From-Lindqvist. Ingår i FöretagsRock.
 
Lekfullt Lärande
Vänder sig till alla som arbetar med barn.
Anki Ångman och Anna From-Lindqvist
StrategiImplementering
Organisationsutveckling.
Anna From-Lindqvist
 
DiSC-modellen
Personlighetsprofil.
Anna From-Lindqvist, certifierad.