Rosenmetoden   läs mer>>
är behandlingsformen där man genom mjuk och lyhörd beröring går på djupet i det som är lagrat i våra kroppar. Även det som har funnits där sedan vi var små. Lagrade spänningar ger sig till känna i form av stumma muskler, värkande muskler, låst mellangärde och nedsatt rörelseförmåga. En hämmad andning är också ett tecken på att kroppen är spänd och blockerad. Detta påverkar i sin tur övriga organ som inte får tillräcklig syretillförsel.

Rosenmetoden går ut på att lösa upp spänningar i kroppen och ifall det finns känslor som ligger bakom, att frigöra dessa. När förträngda upplevelser och känslor kommer upp till ytan så försvinner också de fysiska problem som är förknippade med dem.

Marion Rosen, sjukgymnast, har utvecklat sin metod i mer än tjugo år och intresset för hennes arbete är mycket stort runt om i världen.

Klassisk Aromaterapi  läs mer>>
är en holistisk behandlingsform, som är mer än massage med eteriska oljor (Holistisk betyder "hela människan" inte bara enstaka delar och symtom).

En behandling hos en Aromaterapeut ger ofta djup avslappning och en känsla av "välmående". En aromaterapeut kombinerar ihop de eteriska oljornas effekter på sinnet och känslorna, genom doften, med deras örtmedicinska egenskaper och massagens välgörande beröring. Detta kan ge mycket positiva resultat på en hel del fysiska och psykiska tillstånd.

Särskilt framgångsrik är behandlingen vid problem som orsakats av stress eller psykosomatiska problem, men en aromaterapeut kan också vara till hjälp vid lindrigare problem med musklerna, andningsvägarna, matsmältningen, huden etcetera…

Anki Ångman - Rosenterapeut - Klassisk Aromaterapeut - 070-325 25 43 - anki@euniqem.com