verbalBlues 1989-91
I. som om det inte fanns
II. om om inte fanns
III. dom som trodde dom fanns

en månad i branschen 1995
januari postum