Allt Vi ser omkring oss är i form av ögonblick som hastigt flimrar förbi. Det är trots allt en väsenskillnad mellan att se och att titta. Att titta är en aktiv handling som transcenderar seendet. Men även vice versa är sant. De tu dansar tillsammans i medvetandets vindlande gångar.
Du kan öva dig i att titta här eller se...

 KLICKA PÅ MINIATYRERNA FÖR ATT LADDA NER EN STÖRRE VARIANT .

Yugoslavien
Viken
agust
august
Hamnen
Hemland
Dop
De tu
Tankar
Fältet
Ensamhet
Akterseglad
 
Livets väg